Ditt barn.
Vår jobb.

Om oss

Heimvang barnehage skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, læring og danning. Barnehagens innhold er variert og tilpasset det enkelte barn og barnegruppen. Barnets beste styrer alt vi gjør.

Barna skal møte medarbeidere med tid til å følge opp den enkelte. De skal også få et pedagogisk tilbud som støtter deres individuelle utvikling.

Vi legger vekt på å holde oss faglig oppdatert. I samarbeid med Oslo Met har Heimvang Barnehage et tre års-prosjekt – fra 2021 til 2024 – hvor alle ansatte får anledning til å heve egen kompentanse .

Vi forsikrer ditt barn

Heimvang barnehage  har valgt en ulykkesforsikring for barna som gjelder hele døgnet – også utenom barnehagetiden.

Ulykkesforsikringen gir økonomisk trygghet.

Barnehagens familier kan få hjelp til å dekke behandlingsutgifter, samt erstatning ved varig medisinsk invaliditet og ved dødsfall.

Forsikringen gjelder så lenge barnet har plass i denne barnehagen.

Slemdalsveien 93 | Telefon: 414 55 153 | reporteren@mac.com

© 2022